Årsmöte 2015

Årsmöte Vaapsten Sijte                                                                          logo_vaapsten_monica_2rad

Lördag 25 april 2015         kl.12.00

Församlingshemmet i Tärnaby

Förslag Dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet samt upprättande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. val av mötets ordförande
 5. val av mötets sekreterare
 6. val av två personer att justera protokollet
 7. styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 8. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret
 9. revisorernas berättelse för verksamhetsåret
 10. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. val av styrelse enligt föreningens stadgar
 13. val av årets valberedare samt revisor/revisorer
 14. verksamhetsplan
 15. Ev. motioner
 16. Utlottning av kniv till funktionärer medverkande under Björkvattsfestivalen 2014.
 17. övriga frågor
 18. mötets avslutande

 

Motioner skall inkomma till styrelsen så fort som möjligt, till vaapstensijte@vapsten.se eller till någon i styrelsen.

För att beräkna mat (smörgåstårta) så vill vi veta hur många som kommer, o.s.a på mail vaapstensijte@vapsten.se eller på mobil 0703-120 180 senast tisdag den 21 april.

//Styrelsen