Årsmöte 2017

Vaapsten Sijte inbjuder gamla och nya medlemmar till årsmöte
Lördag 11 mars, Tärnaby Fjällby.
Kl.12.00 Lunch
Kl.13.00 årsmötet startar
Kaffepaus under mötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
tillhanda senast tisdag 7 mars, för behandling innan årsmötet.

Anmälan till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 8 mars så maten kan beräknas till alla.
e-post: vaapstensijte(at)vapsten.se

Enskild 100:-/år
Familj 200:-/år
Studerande och pensionärer 75:-/år
Stödjande medlem 75:-/år

Glöm ej att notera ert Namn vid inbetalning, samt stödjande om ni vill vara det.

Vid inbetalning för familj, vänligen ange antalet familjemedlemmar under 18 år.
Bankgiro: Bg 711-3962

//Styrelsen