Årsmöte 2018

Vaapsten Sijte

inbjuder medlemmar till årsmöte

Fredag den 9 mars 2018, Kl. 17.00

Tärnaby Fjällby, Dearna

 

Program:

Kl. 17.00  Årsmötet öppnas

Kl. 18.00 Middag

Ca. 18.45 årsmötet fortsätter

Ca. 20.00 mötet avslutas

Ev. blir det kort föreläsning om vår historia. Meddelas senare.

 

På dagordningen bl.a kommande planering inför sommaren 2018

  • Språkbad vid Aaha gåetie

 

Anmälan inför årsmötet görs till Torkel 0703-120 180, eller per e-post på vaapstensijte@vapsten.se

Senast onsdag den 7 mars.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit styrelsen tillhanda senast tisdag den 6 mars per brev, eller e-post:

Vaapsten Sijte

Box 142

920 64 Dearna / Tärnaby

vaapstensijte@vapsten.se

//Styrelsen Vaapsten Sijte