Archive by Author

Årsmöte 2016

Medlemmar inbjudes till årsmöte Församlingshemmet i Tärnaby, Fredag den 25 mars kl.18.00 Preliminär dagordning: 1. mötets öppnande 2. fastställande av röstlängd samt årsmötets behörighet 3. val av mötets ordförande 4. val av mötets sekreterare 5. val av två personer att justera protokollet 6. styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 7. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 8. revisorernas berättelse […]

Leave a comment Continue Reading →

Årsmöte 2015

Årsmöte Vaapsten Sijte                                                                           Lördag 25 april 2015         kl.12.00 Församlingshemmet i Tärnaby Förslag Dagordning: mötets öppnande mötets behörighet samt […]

Leave a comment Continue Reading →