Bli medlem

Bli medlem i Vaapsten Sijte!

Utdrag ur våra stadgar:

§6 – Medlemmar

Medlem är same enligt Sametingslagen och som kan härleda sitt ursprung till Vaapstens lappby, grundat på urminneshävd och sedvanerätt.

– Som medlem antas även familjemedlem/-medlemmar till medlem enligt första stycket. Samer eller andra som vill stödja föreningens syfte, kan bli stödjande medlemmar, dock utan rösträtt.

– För att anses som medlem skall en årlig medlemsavgift, beslutad av årsmötet, erläggas. Årsmötet kan besluta om antagande av hedersmedlem.

Medlemsavgifter år 2019.

Enskild                                                                           100:-/år

Familj                                                                            200:-/år

Studerande och pensionärer                                        75:-/år

Stödjande medlem                                                        75:-/år

Glöm ej att notera ert Namn vid inbetalning, samt stödjande om ni vill vara det.

Vid inbetalning för familj, vänligen ange antalet familjemedlemmar under 18 år. 

 

Bankgiro:               Bg    711-3962

             123 568 23 64