Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Pressmeddelande 2017-06-05

2017-06-05 lämnade ursprungssamerna i Vapstens lappby in en stämningsansökan till Lycksele tingsrätt om bättre rätt till renskötselrätt mot Vapstens sameby (org.nr: 895400-2948). – Vi kan härleda urminnes hävd och sedvana till renskötsel, jakt och fiske i Vapstenområdet sedan 1600-talet. Alltsedan 1960-talet är vi dock helt uteslutna från samebyn trots att vi fortfarande bedriver renskötsel, jakt […]

Leave a comment Continue Reading →

Årsmöte 2017

Vaapsten Sijte inbjuder gamla och nya medlemmar till årsmöte Lördag 11 mars, Tärnaby Fjällby. Kl.12.00 Lunch Kl.13.00 årsmötet startar Kaffepaus under mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 7 mars, för behandling innan årsmötet. Anmälan till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 8 mars så maten kan beräknas till alla. e-post: […]

Leave a comment Continue Reading →