Event

Vaapsten Sïjte har för föreningsändamål införskaffat en Stortältkåta TenTipi Stratus 72

Denna kåta inrymmer 72 personer sittande, vid bord och bänkar.

Denna storkåta uthyres av föreningen till olika evenemang.

Behöver ni en samlingslokal för ert nästa evenemang?

Hör av er för offert

vaapstensijte@vapsten.se

eller

Torkel Stångberg 0703- 120 180

Lars-Jonas Johansson 070-252 17 66

Vaapsten Sïjte storkåta