Extra årsmöte

Inbjudan till Extra årsmöte Vaapsten Sïjte

 

Lördagen den 7 juni kl.15.00, Mobackagården, Tärnamo, Björkvattnet.

 

Dagordningen har skickats ut till medlemmar.

 

Är du medlem, men inte fått något mail.

Uppdatera din mailadress till styrelsen.