Inbjudan Årsmöte

Vaapsten Sïjte inbjuder medlemmar till årsmöte 2014

Datum:            Lördagen den 15 mars 2014

Tid:                   kl.10.00 – 16.00. Vi startar dagen kl.9.30 med kaffe och smörgås.

Plats:                Församlingshemmet, Tärnaby

Program:

Kl. 09.30 Vi startar med kaffe och smörgås

Kl.10.00 Årsmötet öppnas

Kl.12.15 Ajournering för lunch

Kl.13.15 Mötets fortsättning

Kl. 14.45 Kaffe med tilltugg

Kl. 16.00 Mötets avslutande

För att beräkna hur många som vill äta så behöver vi veta i förväg vilka som kommer.

O.S.A. senast tisdagen den 11 mars via mail vaapstensijte@vapsten.se eller ring någon i styrelsen.

Glöm inte att uppge om ni har speciella önskemål så som t.ex. allergikost.

Har ni motioner ni vill ha behandlade på årsmötet skall dessa vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 7 mars för beredning av styrelsen. Skicka per mail till: vaapstensijte@vapsten.se

Eller

Vaapsten Sïjte

c/o Torkel Stångberg

box 142

920 64 Tärnaby

 

Medlemsavgifter 2014

Enskild                                                                 100:-/år

Familj                                                                   200:-/år

Stödjande, pensionärer

Studerande                                                         75:-/år

Bankgiro:         Bg 711-3962

Glöm ej att notera ert namn samt antal familjemedlemmar vid inbetalning.