Pressmeddelande 2017-06-05

2017-06-05 lämnade ursprungssamerna i Vapstens lappby in en stämningsansökan till Lycksele tingsrätt om bättre rätt till renskötselrätt mot Vapstens sameby (org.nr: 895400-2948).

– Vi kan härleda urminnes hävd och sedvana till renskötsel, jakt och fiske i Vapstenområdet sedan 1600-talet. Alltsedan 1960-talet är vi dock helt uteslutna från samebyn trots att vi fortfarande bedriver renskötsel, jakt och fiske. Det är en olaglig ockupation som pågår av våra marker som måste få ett slut, säger Torkel Stångberg, talesperson för ursprungssamerna som driver rättsprocessen.

Den rättsprocess som ursprungssamerna har inlett är resultatet av en fruktlös kamp där varken samiska organisationer, myndigheter, regeringen eller Sametinget agerat för att lösa situationen. Stämningsansökan gäller att  ursprungssamerna anser sig ha bättre rätt till renskötselrätt (vilket inkluderar renskötsel, jakt och fiske) inom Vapstenområdet än de invandrade samerna i Vapsten sameby. Ursprungsamerna hävdar att nuvarande sameby kommit till sin nuvarande maktposition i samebyn på olagliga grunder och att de alltjämt nyttjar denna position för att utestänga ursprungssamerna från att utöva sin renskötselrätt. 

– Vi har inget annat val än att få denna fråga avgjord i domstol. Så att vi återigen stolta ska kunna utöva våra rättigheter på den mark våra förfäder brukat och kunna ge våra barn de självklara samiska arv som våra förfäder upparbetat i området under generationer, säger Torkel Stångberg.

Ursprungssamerna som inlämnat stämningsansökan är organiserade genom Vapstens lappby (org.nr:802506-0289).

För vidare information:

Torkel Stångberg                0703 – 120 180
Advokat John Jonassen    +47 938 25 632
Advokat Jan Södergren     070- 716 73 94
Nedladdningsbar .pdf